פרוייקטים

פרויקטים ממומנים ופרויקטים שהושלמו

במימון מלא

מחנה ספורט לילדים

פרויקט נבחר // יעד 2023
$20,000
100%
במימון מלא

כמה גדול אלוהינו בעברית

סתיו 2020-2022 תאריך סיום

$26,500
100%
במימון מלא

מרכז המשרד במעלה אדומים

דצמבר 31, 2021 - תאריך סיום הפרויקט
$750,000
100%
במימון מלא

אוקראינה זקוקה לכם

תאריך סיום 2022
$100,000
100%
במימון מלא

שמרו על חום המשפחה בחורף הזה

20,000 מעילים חולקו - תפוצה משוערת
$650,000
100%
במימון מלא

סיוע כספי למאמינים נרדפים

תאריך סיום דצמבר 2021
$20,000
100%
במימון מלא

תמיכה בהכשרת מנהיגות נוער

תן חסות ל-20 משתתפים - תפוצה משוערת
$20,000
100%
במימון מלא

אתגר חגי תשרי

ספטמבר 2020 - אוקטובר 2022 תאריך סיום
$10,000
100%
במימון מלא

התנ"ך המסופר בעברית

5,000 ספרי תנ"ך - תפוצה משוערת
מאי 2021 תאריך סיום $550,000
100%
במימון מלא

פרויקט התקווה
בית אומנה

בית אומנה שנרכש - דצמבר 2021 תאריך סיום
$35,000
100%
במימון מלא

אני עומד לצד הקרן לישראל

2,000 מאמינים משיחיים בשנה - תפוצה משוערת
תאריך סיום 2021 $500,000
100%
במימון מלא

תן חסות למוזיקאי ילדים

60 ילדים בשנה - תפוצה משוערת
ינואר-דצמבר 2021 תאריך סיום: $60,000
100%
במימון מלא

אני עומד לצד הקרן לישראל

מלגות וחונכות ליכולות מוסיקליות.
$250,000
100%
במימון מלא

תמיכה בחיילים בודדים

60 ילדים בשנה - תפוצה משוערת
ינואר-דצמבר 2021 תאריך סיום: $60,000
100%
במימון מלא

תנ"ך הפעולה בעברית

1,000 ספרי תנ"ך - תפוצה משוערת קיץ - 2019 עד דצמבר 2022 תאריך סיום
$78,000
100%
במימון מלא

בלתי ניתן לתיאור בעברית

סתיו 2020 - סתיו 2022 תאריך סיום
$26,500
100%
במימון מלא

חניכה קדם צבאית

1,000 ספרי תנ"ך - תפוצה משוערת קיץ - 2019 עד דצמבר 2022 תאריך סיום
$78,000
100%