המשרד הערבי

האם ידעתם שהערבים הנוצרים שנולדו מחדש הם מיעוט קטן יותר מהיהודים המאמינים בישראל? עם זאת, עדותם של ערבים שזנחו את עוינותם כלפי העם היהודי בגלל אהבתם למלך היהודי היא בין העדים המשפיעים ביותר על ישראלים.

זו אחת הסיבות הרבות לכך ש"מעוז ישראל" מאמינה בהשקעה בפולחן ערבי ובבישור לקהילה הערבית בישראל ובסביבתה. 

Maoz, ישראל

הסברה ערבית

לאורך השנים הצלחנו לגעת בחברה הערבית בישראל במגוון דרכים – לספק רכבים, חומרי תנ"ך בערבית, סיוע הומניטרי ואפילו לייצר פולחן ערבי מקורי.

אנו תומכים בכמה פעילויות ערביות, אם כי מכיוון שהן מתגוררות באזורים בעלי רוב מוסלמי, פעילותן רגישה לעתים קרובות מכדי לחשוף אותן בפומבי. יש רק "מפת דרכים" אחת לשלום – כאשר יהודים וערבים מתאחדים וחווים את האחדות של אהבת אותו אלוהים באמצעות המשיח ישוע! 

תמונת מציין מיקום