Maoz Israel Report
תובנה מישראל על אירועים רוחניים ואקטואליים בישראל

כתבות אחרונות

From Maoz Israel Report ינואר 2022
מדוע ישראלים אינם קוראים את הכתובים – ומה עשינו בנדוןמדוע ישראלים אינם קוראים את הכתובים – ומה עשינו בנדון״אני רוצה להגיד לכם משהו״ קטעה אותנו הידידה הישראלית שלנו בפתאומיות. ״ כשהייתי בדרום אמריקה, מישהו שאל אותי אם קראתי פעם את הברית החדשה ועניתי: "לא, אבל אני מוכנה לקרוא אותה אם תיתן לי עותק. לקחתי אחד הביתה וקראתי אותו. אבל מעולם לא הייתי כל כך מאוכזבת מקריאת טקסט!", אמרה. קרא עוד ניצוץ באפלהניצוץ באפלהרבין קיפל את הדף עם מילות השיר ותחב אותו לכיס החולצה השמאלי. הוא הודה לראש עיריית תל אביב על ארגון עצרת השלום ואמר לו שזה היה אחד הערבים המאושרים בחייו. דקות ספורות לאחר מכן היה הדף מנוקב כדורים ומוכתם בדם. סיפורם של ארי ושירה ממשיך כאשר הוא משתלב עם אחד הרגעים הדרמטיים בהסטוריית ישראל.
קרא עוד
מלבנון ועד הנגבמלבנון ועד הנגבמבחינתה של איה, ניהול חנות בגדים איננו רק עסק אלא הדרך שלה לשרת את המשיח. "חשוב לי לספר על ישוע ללקוחות המגיעים לחנות שלי. בחנויות שלי יש עמדה עם ספרים משיחיים, והלקוחות יכולים לקחת את הספרים הביתה ולחזור ולהחליף אותם בספרים אחרים". קרא עוד

דוחות מעוז ישראל מתוך 2022

עיין ב"דו"ח מעוז ישראל "הקודם מהשנה האחרונה. אנחנו עובדים קשה כדי לפרסם את הקטלוג המלא של דוחות מעוז ישראל שראשיתה 1976.

Maoz Israel Report back issues from 2016–2021

Maoz Israel Report back issues are also available in the following translations: עברית, Русский, Deutsch, 한국어, Português